Yavan Pekmez

Yörüğün biri bir gün çarşıya iner, gezinirken fırından bir tane somun ekmeği

alır. Katık ararken, köşede ayakkabı diken ayakkabıcıyı görür. Ayakkabıcının kösele

suyunu pekmez zanneden yörük ayakkabıcıya dönerek:

– Yeğen şu pekmezinden bir bangunutluk verir misin? diye sorar. Uyanık

ayakkabıcı hemen:

– Tabi ki amca, der ve pekmez diyerek kösele sunundan biraz verir. Yörük bir

köşeye çekilerek aldığı kösele suyuna ekmeğini bandırarak yemeye başlar. Onu

114

izleyen ayakkabıcı da kıs kıs güler. Ekmeğini bitirip elinin tersiyle ağzını sildikten

sonra karnı doyan yörük ayakkabıcıya dönerek:

– Bana bak yeğen bu Yörük pekmezden anlamadı diye kıs kıs gülüyordun

görmedim sanma; ama pekmezin yavandı, der.

İbrahim Kılınç

Yorumlar kapalıdır.