İsrail Devleti şimdiye kadar 3 kez kurulmuştur

Birincisi: Yahudilerin Mısır’dan kovulduktan sonra (M.Ö 1200) Filistin toprakları işgal edilerek kuruldu. Fakat kısa bir süre sonra M.Ö 587 yılında Babil Krallığı tarafından yıkıldı ve İran tarafına sürüldüler.
İkincisi: Babil’den gelen Yahudiler M.Ö 300’lü yıllarda tekrar Filistin topraklarına geldiler ve İsrail Devletini kurdular. Milattan hemen sonra (M.S 60) Romalılar tarafından yıkıldı.
Üçüncüsü: ABD ve İngiltere’nin zorlamasıyla 14 Mayıs 1948 yılında kurduruldu.

Yorumlar kapalıdır.