Aman Dikkat: Toplum Giderek Ayrışıyor

Gençlerin yüzde 90’ı kızlarının başka gruptan biriyle evlenmesini kabul etmeyeceğini söylüyor,

Yüzde 84’ü ise çocuklarının başka grupların çocuklarıyla arkadaşlığına bile karşı.

Araştırmaya katılan gençlere bir dizi kimlik sayılıp bu kimliklerden ne sıklıkla “biz” diye bahsettikleri sorulduğunda birinci sırayı

Aileleri: Yüzde 94

Türkler: Yüzde 76

Hemşeriler: Yüzde 57

Eğitimli insanlar: Yüzde 69,

Atatürkçüler/Kemalistler: Yüzde 52

Laikler ve modern insanlar: Yüzde 49 4

Dindarlar: Yüzde 45

Muhafazakârlar: Yüzde 36

Kaynak: BİLGİ Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin TÜBİTAK desteğiyle yürüttüğü, “Diğeri ile Karşılaşmada Ötekileştirme/meyi Anlamak: Türkiye’de Gençlerle Empati ve Eşitliği Tartışmak” araştırmasının sonuçları

Yorumlar kapalıdır.