Adaletsiz Ve Acımasız Vergiler

2016 oecd raporu;

OECD Dolaylı vergiler %35

Dolaysız vergiler %65

Türkiye; Dolaylı vergiler %67

Dolaysız vergiler %33

Dolaylı vergiler orta ve alt gelirden adaletsiz ve acımasızca alınan vergidir!

Yorumlar kapalıdır.