Cin’in pes ettiği an…

Tayyip bir gün yolda giderken bir lamba bulur içinden cin çıkar ve 3 dilek hakkı olduğunu söyler.

Tayyip aradığı fırsatı bulduğunu düşünerek ilk dilek hakkını kullanır:

-“İstanbul’a Baş, Belediyeden keselim haraç.”

-“Tamam, der cin ve Tayyip‘i büyükşehre haraççıbaşı olarak atar.”

Aradan zaman geçer Tayyip rahat durmaz halkı birbirine düşürecek şiirler okur. Hapse girer, kızar.

Çağırır cini yanına 2. dileğim der:

-“Türkiye’ye baş, herkesten kesem haraç.”

-“Tamam”, der cin ve Tayyip’i başbakan yapar.

Tayibi başbakan yapmışlar hemen gitmiş hemen oğluna gemicik almış, Tekel’i babasının malı sanmış. Çiçekle birlikte gâvura satmış.

İş zıvanadan çıkmış, halk ayaklanacak kelle gidecek. Çağırmış cini tekrar gelmiş cin.

Millete cebinden parasını da alsam görmeyecek göz, anasına da sövsem duymayacak kulak, ensesine vursam ses çıkarmayacak sabır, gözlerinin önüne perde ver demiş.

Dur bakalım, demiş cin:

-“Sana bunları da verirsem benim girecek bir lambam bile kalmaz, onu bile satarsın!”

Yorumlar kapalıdır.