Siz bunlardan hangisini tercih edersiniz?

İki farklı insan davranışı tanımlanmış.

Bir insan:

Nezaketsizse, terbiyesizse, kavgacıysa, otoriterse, ayrıca cahilse, ne bilmediğini bile bilmiyorsa, kaba sabaysa, üstelik de anlayışsızsa, saldırgansa, kibirliyse, kendisinden başkasını sevmiyorsa, dogmatikse, ayrımcıysa, sevgisizse, nefret doluysa…

Üslubu da:

Nezaketsiz, terbiyesiz, kavgacı, otoriter, cahilce, kaba saba, anlayışsız, saldırgan ve kibirli, bencil, dogmatik, ayrımcı, sevgisiz ve nefret saçan bir üslup olur.

Bir insan:

Nazikse, terbiyeliyse, uzlaşmacıysa, demokratsa, bilgeyse ve ayrıca aydınsa, en azından ne bilmediğini biliyorsa, uygarsa, anlayışlıysa, dost canlısıysa, alçakgönüllüyse, insanlara sevgiyle yaklaşıyorsa, sorgulayıcıysa, araştırmacıysa, birleştirici bütünleştiriciyse, sevgi doluysa…

Üslubu da:

Nazik, terbiyeli, uzlaşmacı, demokratik, bilgece, aydınlara yakışan, bilmediğini bilen, uygarca, anlayışlı, dostça, mütevazı, sevgi dolu, araştırmacı, soruşturmacı, birleştirici bütünleştirici, sevgi dolu olur.

www.fikradeposu.com

Yorumlar kapalıdır.