Kadı rüşvetler arasında kalınca…

Görülmekte olan bir davanın, iki tarafı da kadıya rüşvet vermiştir.

Bir tarafın verdiği rüşvet bir balta, diğerinin ki ise bir tas bal imiş.

Duruşma başlayınca, balta veren taraf, davasını anlattıktan sonra verdiği rüşveti hatırlatmak için,

-“Kadı efendi, eline bir balta al ve düğümü keserek davayı çöz” demiş.

Diğer taraf ise kendi verdiği bir tas balı hatırlatmak için,

-“Kadı efendi, düğümü balta ile keseceksen, komşunuzun bal-tası ile kes” demiş.

Yorumlar kapalıdır.