Kadı adaleti

Geçmiş zamanlarda bir kadızade varmış. Bu kadızadenin, birinden uzun süredir alacağı varmış. Bir türlü alamıyormuş parasını geri…

Sonunda çareyi Kadı’ya gitmekte bulmuş.

Kadı’nın huzuruna çıkmış borçlu ve alacaklı.

Ve sormuş Kadı borçluya;

-“Neden ödemiyorsun borcunu?”

Borçlu yanıtlamış;

-“Ben parayı bulduğumda alacaklıya ulaşamıyorum. O bana ulaştığında da param olmuyor. Bu nedenle bir türlü ödeyemedim.”

Ve sonuçta…

Kadı kararını vermiş:

-“Alacaklının hapse konmasına; borçlunun parası olduğunda hapse gidip ödemesine…”

Yorumlar kapalıdır.