Gübre Çekmeye

Nadir Şah bir gün zayıf bir şiir söyledi ve şair Mirza Mehdi Han’a sordu:

-“Nasıl buldun bu şiiri?”

– “Zayıf bir şiir.”

Sen misin bu lafı söyleyen; hiddetlendi Nadir Şah:

– “Atın şunu ahıra; gübre çeksin!”

Bir süre sonra Nadir Şah yine bir şiir söyleyip Mirza Mehdi Han’a tasdik ettirmek istedi.

Şair hiçbir şey söylemeden kapıya yönelmişti ki Nadir Şah sordu:

-“Nereye gidiyorsun?”

–“ Ahıra, gübre çekmeye!”

Yorumlar kapalıdır.