Assanız olmaz mı?

Padişahın isteği üzerine bir gün İncili Çavuş, vezirlerden birinin taklidini yapmış.
Taklidi yapılan vezir bunu duyunca çok kızmış ve:

—”Ben onu öldüreyim de aleme ders olsun”, demiş.

İncili Çavuş vezirin bu sözlerini işitince can derdine düşmüş ve Padişaha gidip durumu anlatmış.

Padişah İncili Çavuş’a:

—”Sen korkma, o seni öldüremez, eğer o seni öldürürse ben de ona kısas uygularım,” demiş.  

Bunun üzerine İncili Çavuş, şöyle bir istekte bulunmuş:    

— “Aman Padişahım, o beni öldürmeden önce siz onu assanız olmaz mı?” 

Yorumlar kapalıdır.