Papaz Ticaret Öğretiyor (Günün Öyküsü)

Bir gün bir kilisenin kapısında iki dilenci peydah oluyor.

Biri temiz pak nur yüzlü, diğeri pasaklı, karanlık suratlı, insanların yüzüne bakmaktan kaçındıkları cinsten.

Temiz, pak olanın önünde bir yazı;

-“Ben yoksul bir Hristiyan’ım, lütfen yardım edin.”

Karanlık suratlı olanın da önünde bir yazı var;

-“Bütün varlığını kumarda ve zinada kaybetmiş bir Yahudi’yim. Paraya ihtiyacım var.”

Pazar ayininden çıkanların hepsi, öfkeyle Yahudi dilencinin önünden geçip, nur yüzlü Hristiyan dilenciye sadaka veriyorlar.

Haftalarca böyle sürüp gidiyor bu iş.

Sonunda papaz Yahudi dilenciye acıyor, yanına yaklaşıp diyor ki;

-“Bak, haftalardır avuç açıyorsun burada, tek kuruş sadaka toplayabilmiş değilsin. Seni gören hiddetleniyor, parayı diğer dilenciye veriyor.

Şu önündeki yazıyı kaldırsan, Yahudi olduğunu söylemesen, kumarı ve zinayı falan işe karıştırmasan, üç beş de sen kazanırsın, karnın doyar.”

Yahudi dilenci gülümsüyor, diğer dilenciye dönüp şöyle diyor;

-“İşittin mi Salomon? Papaz bize ticaret öğretiyor”

Yorumlar kapalıdır.