Aziz Nesin’in “Hazinedeki Paslı Teneke” öyküsü

Memleketin birinde atalardan kalan çok kıymetli bir hazine saklıdır.

Padişah, sadrazam, vezir, baş kadı yılda bir kez hazineyi koruma yemini eder.

Padişah dayanamaz, bir sabah gizlice hazineye girip, ne olduğuna bakar. Dünyanın en değerli mücevherleri karşısındadır. Alır yerine altın koyar. Hazineyi koruma yeminini de yılda ikiye çıkarır. 

Bu kez sadrazam merak eder hazineyi. Bakar, ışıl ışıl altın. Onu alıp yerine gümüş koyar. Hazineyi koruma yemini de yılda dörde çıkarılır.

Ardından vezir girer. O da gümüşü alıp bakır koyar.

Son giren de bulduğunu alıp yerine paslı teneke bırakır. 

Bu gerçek ortaya çıkınca, padişah, sadrazam, vezir hep bir ağızdan, “Hazine bu değildi” der. 

Sorarlar:

– Nereden biliyorsunuz?

Yorumlar kapalıdır.