Soyu Devam Etmeyenler

Milyonlarca yıl süren evrimden sonra, gelişimini 50.000 yıl önce tamamlayan insanoğlu; beyin ve zeka olarak genetik değişimine uygun hızla everilseydi şu anda galaksiler arasında seyahat ediyor olurduk.

– 2. Mısır İmparatorluğu dönemi fizikçi ve gök bilimci Kamose-Menes, anıt mezarların ve piramitlerin ölümden sonra, oralara gömülen kimseyi canlandırmayacağını söylediği için öldürüldü.

Soyu devam etmedi.

-Antik Mısır’ın diğer bir filozofu Amentebat ”insanları mumyalayarak öbür dünyaya gönderemezsiniz” dediği için ailesi ile birlikte yok edildi.

Soyu devam etmedi.

-Romalı Flavus Lucretius Claudius, matematikçi, gök bilimci ve filozof; Roma Tanrılarının masal olduğunu söylediği için katledildi.

Soyu devam etmedi.

-Antik Yunanlılar, devrin en büyük filozofu Sokrates’i

2500 yıl önce Yunan tanrılarına inanmadığı için öldürdüler.

Soyu devam etmedi.

-Giardano Bruno, italyan filozof.

Kapalı evren görüşünü ilk reddedenler arasında.

Dünya güneş etrafında dönüyor dediği için

Kilise tarafından Roma’da diri diri yakıldı.

Soyu devam etmedi.

-Sadece Avrupa engizisyon mahkemelerinde 50.000 aydın, düşünür, filozof, sanatçı yakıldı.

Soyları devam etmedi.

-Paleolitik çağ’dan itibaren son 40.000 yılda istatistiksel olarak sayıları 143 milyon olarak hesaplanan üstün zekalı insan

“Dinlere, Tanrılara, dogmalara, tabulara, masallara” inanmadığı için öldürüldü ve hiç birisinin soyu devam etmedi.

Soyları devam etseydi bugün dünya insan popülasyonunun %5’i değil %35’i üstün zekalı olacaktı.

Öyle olunca;

Endülüs ve İskenderiye kütüphaneleri yanmamış olacaktı.

Bilim, sanat, felsefe üreten değerli insanlarla birlikte

bugün -fosil yakıt yakmadan- daha temiz bir dünyada yaşıyor olacaktık.

Anadolu’da Nesimi, Şeyh Bedrettin, Piri Reis, Turan Dursun, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil, Ord. Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu, Bedrettin Cömert, Çetin Emeç, Doğan Öz, Cevat Yurdakul, Eşref Bitlis, Kemal Türkler, Ümit Kaftancıoğlu, Musa Anter, Onat Kutlar, İlhan Erdost, Abdi İpekçi, Hrant Dink öldürüldü.

Farklı düşünen kim varsa öldürüldü. Öldürülenlerin hepsinin ortak özelliği düşünmeleri ve düşüncelerini toplumun önüne koymalarıydı. Karşı düşünce üretemeyen gerici tutucu anlayış sahipleri bu güzel insanları yok etmek istediler.

Bu aydınlar öldürülmeselerdi, özgürce tartışmayı öğrenebilseydik bugünün Türkiye’si çok farklı bir ülke olacaktı.

Bizim de zeka seviyemiz bugünkü aptal halimizle kıyaslanmayacak kadar yüksek olacaktı.

Akşam sokağa çıkınca birbirinize bakın, ve bilin ki hepimiz geride kalan düşük zekalı insanların torunlarıyız.

Akıllı, üstün zekalı nesil tarih boyunca yobazlar tarafından öldürüldü.

Akıllı ve zeki insanların genleri bize aktarılamadı…

Ayrıca; Asker kaçaklarının soyu devam etti.

Yorumlar kapalıdır.