Niye mi geri kaldık?

-1600’lü yıllarda Osmanlıda Hızır peygamberin sağ olup olmadığı tartışılıyordu..?

Avrupa’da Gueriche ilk jeneratörü;

Thomas Savery de ilk buharlı makineyi yaptı…

-1600’lü yıllarda Osmanlıda Hazreti peygambere saygı olsun diye “Sallallahu aleyhi vesellem” demenin gerekip gerekmediği tartışılıyordu…

Avrupa’da Pascal, ilk hesap makinesini;

Newton, yerçekimi yasasını buldu…

-1700’lü yıllarda Osmanlıda Hz. peygamberin anne ve babasının mümin kabul edilip edilmeyeceği tartışılıyordu..

Avrupa’da Newton, ”Optik” adlı kitabını yayımladı.

Volta, ilk elektrik bataryasını yaptı…

– 1700’lü yıllarda Osmanlıda firavunun imanla ölüp ölmediği tartışılıyordu…

Avrupa’da J.Watt, uzun süreli çalışan buharlı makineyi yaptı;

Montgolfier kardeşler ilk uçan balon yolculuğunu gerçekleştirdiler…

-Osmanlı bu yüzyıllarda Muhyiddin Arabî’nin Şeyh-i Ekber (Büyük Şeyh) kabul edilip edilmeyeceğini tartışırken Avrupa’da Trevithick, ray üzerinde giden ilk treni (1804) yaptı…

-Bu yüzyıllarda Osmanlı kahve ve tütünün haram olup olmadığını tartışırken

Avrupalı stetoskobu ( Kalp ve akciğer dinleme cihazı,1816) bulmuş;

Ampère, elektrik akımını ölçen ampermetreyi yapmış,

Faraday, elektromanyetik kuramları geliştirmişti…

-Bu yüzyıllarda Osmanlı ezanı güzel sesle okumanın gerekli olup olmadığını tartışırken;

Avrupalı Londra’da ilk yer altı trenini (metro) (1863) yapmış;

Plante, kurşunlu akümülatörü(1859) ;

Graves Otis ise asansörü bulmuştu…

-Bu yüzyıllarda Osmanlı medresesi Yezit’e lanet etmenin gerekip gerekmediğini tartışırken;

Batı’da Cooke ve Wheatstone ilk elektrikli telgrafı buldu…

-Kanuni’den sonra yozlaşmaya başlayan Osmanlı medresesi türbelerin ziyaret edilip edilmeyeceğini tartışırken;

Batı’da Lavoisier (1781) kimyaya nicel yöntemleri yerleştiriyor, kütlenin korunumu yasasını buluyordu.

-Bu tarihlerde Osmanlı medresesi, kandillerde toplu olarak namaz kılınıp kılınamayacağını tartışırken

Batı’da Avogadro Birleşen Hacim Oranları Yasası’nı buluyor (1811) ve kimyada yeni bir çığır açıyordu..

-Yozlaşan ve gittikçe geriye giden medrese “Selamlaşırken eğilmeli mi?” gibi (!) çok önemli bir soruya yanıt ararken;

Batı’da J.J.Thomson atomun yapısındaki elektronları keşfediyordu..

-Osmanlı okyanuslara dayanıklı gemi yapamadı; ikincisi yobazlara dayanıklı bir kafa yapısı geliştirecek felsefe oluşturamadı..

-Yani Osmanlıyı her şeyden önce, ama her şeyden önce FELSEFEDEN VE BİLİMDEN uzak olmak, TASAVVUF ve TARİKATLARA SAPLANMAK yıktı..

Engin Albayrak

Yorumlar kapalıdır.