Garip Ama Gerçek

Müslümanların bilimde yeniden yükselmesi için Maturidîliğin ve Mutezile’nin bilimsel mirası yeniden güncellenmelidir. Aklı – nakle önceleyen dinî yorumların uygulanması acil bir hal almıştır. Aksi halde kaba, softa, ham yobaz zevatın din adına ortaya çıkardıkları hezeyanların içinde savrulur dururuz.

Yorumlar kapalıdır.