Kanaat Etmek

Çölde yaşayan bedevi Arap kabilelerinden birinin reisi, Medine’ye gelmişti.

Sokakta sadaka isteyen bir fakire rastladı. Fakirin dilenmesine sinirlenerek;

-“Kanaat tükenmez bir hazinedir.”

Fakir, onun bu sözüne karşılık olarak;

-“Evet öyledir. Ancak karnını doyuracak ve yatacak yer bulduktan sonra.”

Yorumlar kapalıdır.