Kimsin Sen?

Diktatörün teki bir gün bir çiftlikte konuşma yapacaktır. Bütün donanım kurulur, diktatör halkın karşısına dikilir ama kafasının etrafında bir sürü kocaman sinek uçmaktadır.

Diktatör çok kızar. Çiftliğin sahibine seslenir:

“-Bu sinekler niye benim kafamın üstünde uçuyor…?”

Çiftlik sahibi mahcup bir ifadeyle:

“-Efendim” der.

“-Onlar genelde eşeğin kıçında uçuşan sineklerdir.”

Diktatör bu yanıt üzerine küplere biner.

“-Kimsin sen” diye bağırır;

“-sen bana eşeğin kıçı mı diyorsun?”

Çiftçi korkarak yanıt verir:

“-Asla efendim. Ben hiçbir zaman size eşeğin kıçı demem” dedikten sonra ekler:

“-Ama işte sinekleri buna inandırmak kolay olmuyor.”

Yorumlar kapalıdır.