Kategori: Muhsin Yazıcı Yazıları

Millî Eğitim Bakanlığının “en yüksek danışma kurulu” olarak tanımlanan 20. Millî Eğitim Şûrası “Eğitimde Fırsat Eşitliği” temel ilkesi adı altında 1-3 Aralık 2021 tarihleri arasında Ankara’da toplandı.

20. Milli Eğitim Şurası’nda 128 maddede öneri kararı alındı. Şurada alınan kararlar arasında, “Okul öncesi öğretim programında çocuğun gelişim düzeyi dikkate alınarak din, ahlak ve değerler eğitimi yer almalıdır” ifadelerine yer verildi.

Okul öncesi eğitim ülkeler düzeyinde değişim göstermektedir. İskandinav ülkelerinde yaş 36 aya kadar inmektedir. Bizim ülkemizde ise 48-72 ay arasında okul öncesi yaş grubu olarak kabul edilmiştir.

Okul öncesi çocuğun inanç ve değerler eğitimini devletin örgün eğitimde vermeye kalkması beraberinde birçok sorunu getirmektedir.

Continue reading →