Kategori: Köy Enstitüleri Üzerine

Tarihsel etnografi deseni ile Köy Enstitüleri örgüt kültürünün incelenmesini amaçlayan bu araştırma Türkiye’de bu alanda yapılan ilk çalışmadır. Bu çalışmada örgüt kültürünü şekillendiren ve örgüt kültürünün şekillendirdiği öğeler incelenmiştir.

Biz başarıya imrenen, okuyamadığımız kitaplara dertlenen gençlerdik. Biz, kumanyasında kitap taşıyan, okumaya doyamayan gençlerdik.

Zamanına göre çağdaş eğitim kurumları olan Enstitülerin kapatılmasına kadar geçen süreç çalışmada aktarılmıştır. Bu süreç içinde hangi unsurların bu çağdaş kurumların kapatılmasına yol açtığı açıkça görülmektedir. Feodalizm isteğiyle yanıp tutuşan zamanın politikacıları kendi kişisel hırslarını Türkiye’nin belki de dünyaya rol model olarak sunacağı eğitim kurumlarının kapatılmasına yol açtığı gerçeği bugün bile bir tokat gibi yüzümüze çarpmaktadır.

Continue reading →

Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı

mustafa.kaymakci68@gmail.com

“Köyün insanı, öylesine canlandırılmalı ve bilinçlendirilmelidir ki onu, hiçbir kuvvet kendi çıkarına ve insafsızca istismar edemesin. Köyün sakinlerine köle ve uşak muamelesi yapamasın. Köylüler bedava çalışan iş hayvanı haline gelmesin.”diyen  Tonguç’un anısına

Köy enstitülerinin mimarı ve dönemin İlköğretim Genel Müdürü, İsmail Hakkı Tonguç’u 24 Haziran 1960 tarihinde sonsuzluğa uğurlamıştık. 

Köy Enstitüleri Ne İdi?

Köy Enstitüleri’nin  kurulduğu 1940’ta 6 yaşın üzerindeki nüfusun yüzde 78’i okur yazar değildi. Köylerde bu oran yüzde 90’dı. Nüfusun ağırlığını kırsal kesim oluşturuyordu ve ekonomide tarımın  üretim egemenidi.

Continue reading →