Bektaşi’nin yanıtı

Bir gün yolda yaya giden bir Bektaşi’nin önüne bir atlı çıktı:

-“Baba” dedi, “bir müşkülüm var. Beni aydınlatır mısın?”

Bektaşi yanıt verdi:

-“Elimden gelen bir şeyse, hay hay oğlum.”

-“Şunu öğrenmek istiyorum: Şu anda Allah ne yapıyor?”

Sualin münasebetsizliğine içerleyen derviş, hiç belli etmemiş:

-“Yanıt veririm ama bir şartla, sen o attan in, ben bineyim.”

-“Neden?”

– “Böyle yüksek bir suale yüksekten yanıt vermek gerekir de ondan!”

Adam attan inmiş, Bektaşi binmiş.

Adam:

-“Hadi” demiş “söyle bakalım. Allah şimdi ne yapıyor?”

Bektaşi:

-“Ne yapacak” demiş, “atı senin gibi bir budalanın elinden alıp, benim gibi bir akıllıya veriyor”.

Ve çala kamçı uzaklaşmış.

Yorumlar kapalıdır.