Yaptığını beğendin mi?

Yusufelili Seyfo’nun bir tek ineği vardır. Kış oldukça ağır geçmektedir. Seyfo’nun ineğine yedireceği alafı tükenmiştir. Kalan son bir horom otu da ineğine verip kapıya çıkarak ellerini kaldırır:

-“Yüce rabbim. Görüyorsun şu fakir Seyfo’nun halini. Bana bir kapı açta tek servetim olan ineğim açlıktan ölmesin” diye dua eder.

O gece bir fırtına bir tipi kıyametler kopar. Fakir Seyfo sabah kalkıp bakar ki ne görsün! Ne inek var ne de ahır. Çığ gelmiş her şeyi silip süpürüp götürmüş. Seyfo bu kez kaldırmış başını dikmiş gözlerini yukarı, çatıp kaşlarını:

-“Yüce Rabbim, ya ben derdimi anlatamadım, ya da sen yanlış anladın. Senin açtığın kapı bu mudur? Yaptığını beğendin mi?” der.

Yorumlar kapalıdır.