Körtali Çavuş talimde: Yanbegi geeeet; uygun adım marş…!

Yusufeli/Körtali’nin biri askere gider. Askerde çavuş olur. Bir gün içtima alanında komutan Körtalı çavuşu çağırıyor ve bölüğe talim yaptırmasını emreder.
Bizim Körtalı çavuş başlar talime:

-Bölüüüüüük; Rahat, Hazyroool. Yerbeyir saaay uygun adım marş!

Askerler de komutanda şaşkınlık içindedir.

-“Çavuşşş!” der öfkeyle komutan. 

-“Yerbegir ne demek?”

– “Olduğun yerde demek komutanım.” 

– “Oğlum adam gibi talim yaptır…., Yürüt hadi bölüğü der komutan.

Bizim çavuş emir komutayı tekrar alır ve başlar talime:

-Bölüüüüüük; Rahaaaat, Hazyrooooooool. Yanbegi geeeet; uygun adım marş…!

Yorumlar kapalıdır.