Akıllı Gelin

Şimdi köyümüz sakinlerinden biri oğlunu evaracahmiş. Bunlar filan kesin kızıni alah, felankesin kızını alah diyerlar.

Kaynanası diyerki;

-“Felankesin kızıni alahki çok akıllidur, çoh eydur. Oğlum, diyerlar; felan kesin kızıni alahki çok eydur.” alın olur diyer oğlanda.

Gediyerlar Allah’ın emriynan istiyerlar aliyerlar kızi. Buni gotüriyerlar eva. Aradan bir zaman geçiyer, bahiyerlarki, ahorda öküz hastalaniyer.

Diyerlarki;

-“Ne yapah bu öküz hastalandi”, bunlar cizlaşiyerlar. Kimisi ohiyer, kimisi bilmam bişey ediyer.

Biridiyer ki;

-“Ola ölüyer okuz” komşinin birini çağiriyerlar öküz oliyer diyerlar.

-“Bıçaği geturunda kesin” diyer. Biçah burda yoh.

Diyerlarki:

-“Biçah burda yoğisa geturun ne edah gelini çağırında biçaği yollasın. Gelina bağıriyerlar.”

-“Biçağı getur öküzü kesah yazuktur mundar getmasın etini yeruh.”

Gelin:

-“Aman diyer bıçağı oraya geturacağıma kadar öküzü buraya getursaza.

Neyisa beşalti adam ordan toplaniyerlar, suruda suruda evin içina geturiyerlar.
Akıllı gelinla orda tanişiyerlar. Akıllıya gelin goya.

Biraz sonra:

-“Biçah nerda?” diyerlar.

Biri:

-“Diyer terakta. Ne edah terekdaysa endurun diyerlar. Yav diyar terega kadar çıkarın öküzü. Koca öküz terakta durur mi?

Terega bir direk koyiyerlar olmiyer tutturamiyerlar biçahta terekta terektan devrulup düşiyer aşaği.

-“Ula diyerlar, senin akıllı gelinuv bumiydi. Öküzü sürükliya sürüklüya ahordan buraya geturtturdi. Burada bıçah teraktaydi. Bir daha öküzü teraga çıkartturdi. Akıllı gelin bu midur. EEEEE NE YAPAH AKILLI YERDAN ALDUHKİ, AKILLI GELİN ÇIKSIN, ODA BELA ÇIHTİ DİYERLAR.

Yorumlar kapalıdır.