Gurbayık tama

Fransızlar Antebi işgal ettiklerine, Anteplinin biri Alleben deresindeki çalıların, sazlıkların arasına saklanmış.

Fransızlarda iz süre süre sazların yanına gelmiş ve sazlara, çalı çırpıya vurmaya başlayınca, arada saklanan Antepli:

-“Gurbayık tama yorum” diye ötmeye başlamış.

Yorumlar kapalıdır.