Tavşanın Doktora Tezi

Bir tavşan önüne bir daktilo almış, tak tuk tak tuk birşeyler yazıyor.

Oradan geçen bir tilki:

-“Hey tavşan, ne yazıyorsun?”

-“Doktora tezimi yazıyorum.”

-“Ha öyle mi, çok güzel, ne hakkında?”

-“Tavşanların tilkileri nasıl yedikleri hakkında.”

-“Yok canım, olur mu öyle şey, hiç tavşanlar tilki yer mi?”

-“Olur canım, gel istersen, sana ispat edeyim.”

Beraberce tavşanın yuvasına girerler. Biraz sonra tavşan tek başına çıkar ve
yine daktilosunun başına geçer, tak tuk birşeyler yazmaya devam eder.

Daha sonra oradan geçen bir kurt, tavşanı görür.

-“Hey tavşan, ne yazıyorsun?”

-“Doktora tezimi.”

-“Ne hakkında?”

-“Tavşanların kurtları yemesi hakkında.”

-“Yayınlamayı düşünmüyorsun herhalde, buna kim inanır?”

-“Gel istersen göstereyim…”

Yine beraberce yuvaya girerler. Tavşan biraz sonra tek başına dışarı çıkar.

Tavşanın yuvasını merak mı ettiniz?

Manzara şudur:

Bir köşede tilkinin kemikleri… Bir köşede kurtun kemikleri…

Diğer köşede ise tavşanın doktora danışmanı aslan, kürdanla dişlerini temizliyor!

Yorumlar kapalıdır.